𝐂𝐚̂̀𝐦 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐚𝐦 đ𝐢 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐚̂𝐮 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐬𝐚 Khi muốn đi du lịch nước ngoài, bên cạnh hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, công dân Việt Nam phải xuất trình thị thực (visa) để nhập cảnh

𝐂𝐚̂̀𝐦 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐚𝐦 đ𝐢 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐚̂𝐮 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐬𝐚 Khi muốn đi du lịch nước ngoài, bên cạnh hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, công dân Việt Nam phải xuất trình thị thực (visa) để nhập cảnh

Ngày đăng: 31/10/2023 12:10 PM

  𝐂𝐚̂̀𝐦 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐚𝐦 đ𝐢 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐚̂𝐮 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐬𝐚

  Khi muốn đi du lịch nước ngoài, bên cạnh hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, công dân Việt Nam phải xuất trình thị thực (visa) để nhập cảnh. Tuy nhiên với cuốn hộ chiếu Việt Nam, bạn có thể tạm trú, lưu trú ở những nơi sau mà không cần xin visa:

  1. Thái Lan: Không quá 30 ngày

  2. Singapore: Không quá 30 ngày

  3. Đảo Jeju: Miễn visa

  4. Malaysia: Không quá 30 ngày

  5. Lào: Không quá 30 ngày

  6. Campuchia: Không quá 30 ngày

  7. Philippines: Không quá 21 ngày

  8. Myanmar: Không quá 14 ngày

  9. Indonesia: Không quá 30 ngày

  10. Brunei: Không quá 14 ngày

  11. Kyrgyzstan: Miễn visa (không phân biệt mục đích nhập cảnh)

  12. Panama: Không quá 90 ngày

  13. Ecuador: Không quá 90 ngày

  14. Turks and Caicos: Không quá 30 ngày

  15. Saint Vincent and the Grenadines (đảo quốc vùng Caribbean): Miễn visa

  16. Haiti: Không quá 90 ngày

  ( Nguồn: ST)

  =====

  Xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNT TRAVEL

  HOTLINE (24/7): 0979 999 079 - 0903 166 728 -0902 359 022 - 0903 114 218 - 0903 931 773 - 0901 301 908

  💌 sales.info@tnttravel.vn

  🌍 http://www.tnttravel.vn/

  🏰 02DN8 Tân Hưng Thuận Quận 12 TP.HCM.

  Chia sẻ: